Vragen? Bel vrijblijvend: +31 599 201775 of mail: info@wkonederland.nl

In geval van een calamiteit moet u erop kunnen vertrouwen dat de aangelegde brandput altijd werkt. Laat uw brandput daarom regelmatig controleren, testen en inspecteren op capaciteit en werking.

Een brandput wordt alleen gebruikt in geval van een calamiteit. Om zeker te zijn van een juiste werking en voldoende wateropbrengst is het belangrijk dat u uw brandputten regelmatig laat testen. Brandweer, overheid en verzekeraars stellen eisen aan de gehele installatie van en onderhoud aan brandputten.

Controlesysteem met rapportage

Wij hanteren een uitgebreid controlesysteem, en werken met een speciaal ingerichte aanhanger met een zware zelf aanzuigende pomp en een gekalibreerde watermeter. De testresultaten worden opgeslagen in een computer en verwerkt in een uitgebreide rapportage. De belangrijkste punten die wij controleren:

  • Afwerking van de brandput
  • Registratienummer
  • Zichtbaarheid vanaf de weg
  • Bereikbaarheid en GPS co√∂rdinaten voor een snelle inzetbaarheid door de brandweer
  • Algehele staat van de brandput: pakkingen, lekkages en beschadigingen
  • Controle op voldoende en maximale levering van bluswater
  • Controle op juiste werking van brandputten met bronpomp en besturing
  • Controlesticker plakken

ounderhoud brandput 2

Onderhoudscontract

Voor het onderhoud aan brandputten kunt u ook een onderhoudscontract afsluiten. Met een onderhoudscontract bent u verzekerd van een periodieke controle van uw brandputten. Door de periodieke testresultaten te vergelijken heeft u inzicht in de conditie van de brandput.

Wij sluiten onderhoudscontracten af door heel Nederland. Dit maakt het mogelijk contracten aan te bieden tegen een aantrekkelijk tarief.