Vragen? Bel vrijblijvend: +31 599 201775 of mail: info@wkonederland.nl

WKO Nederland is erkend en werkt volgens onderstaande certificeringen.

NEN ISO 9001 Door het voeren van een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem tonen wij aan dat wij onze processen zo inrichten en beheersen dat onze producten steeds voldoen aan de eisen van onze klanten en aan wet en regelgeving. Het kwaliteitssysteem is vastgelegd in ons handboek en basis van een continu proces van verbetering. 

VCA* staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is veel meer dan alleen een checklist. Hiermee onderschrijven wij het belang van waarborgen van veiligheid, gezondheid en bevorderen van de  werkomstandigheden van onze medewerkers en derden. Ook geven we hiermee invulling aan het belang van bescherming van het milieu. Ons VGM-beleidsplan is dan ook afgestemd op de in ons bedrijf voorkomende omstandigheden, en wet- en regelgeving.

BRL SIKB 2100 en Protocol 2101 Sinds 1 januari 2011 mogen alleen daarvoor door Bodem+ erkende bedrijven nog mechanische boringen in de bodem uitvoeren. Door te werken volgens de BRL en het protocol garanderen wij de vereiste kwaliteit van het boorproces.

BRL SIKB 11000 en Protocol 11001  Per 1 oktober 2014 is het alleen gecertificeerde bedrijven toegestaan om nog aan het ondergrondse deel van bodemenergieystemen te werken waarvoor zij zich voor 8 scopes (werkgebieden) kunnen laten certificeren. Wij zijn gecertificeerd voor “Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van bodemenergieystemen” voor zowel open als gesloten systemen. Door te werken volgens de BRL en het protocol garanderen wij de vereiste robuustheid, betrouwbaarheid, en daadwerkelijke energiebesparing van open en gesloten bodemenergiesystemen.

NEN en ISSO Door te  werken volgens de diverse NEN en ISSO normen garanderen wij dat onze producten voldoen aan de standaard en het vereiste kwaliteitsniveau.