Vragen? Bel vrijblijvend: +31 599 201775 of mail: info@wkonederland.nl

Sprinklerbron opgeleverd

21-03-2017

Voor de nieuwe Pathé bioscoop te Zwolle leverde WKO Nederland de sprinklerbron met een capaciteit van 121 m3/uur. Hiermee kon een reinwaterkelder of kostbare drinkwateraansluiting achterweg blijven. Proefdraaien en in bedrijf stellen werd vanwege een krappe planning op dezelfde dag gedaan, zonder opleverpunten.


Boren op een binnenplaats

07-04-2016

Boren op een binnenplaats


Open bron systeem nu ook voor de kleinere vermogens

12-09-2015

Naar aanleiding van een verzoek van een relatie installateur werd door WKO Nederland conform BRL 11000 een alternatief mono bron systeem ontworpen.


Innovatief in Bodemenergie

11-09-2015

Door een relatie installateur werd WKO Nederland benaderd om een gesloten bodemenergiesysteem te ontwerpen en aan te leggen. De locatie is gelegen op een voormalige stort waarop een leeflaag is aangebracht. Zonder kostbare milieutechnische voorzieningen mocht door de stort niet worden geboord. Door WKO Nederland werd een prijsaantrekkelijke alternatieve methode voorgesteld welke in goed overleg, en onder aanwezigheid van de Omgevingsdienst naar volle tevredenheid werd gedemonstreerd.


Examen Bodemenergie Bovengrond

03-03-2015

Voor de  juiste afstemming tussen ons al grondboorbedrijf, en de ontwerper en installateur van het bovengrondse deel van het bodemenergiesysteem is kennis en kunde een eerste vereiste. Om die reden werd door een medewerker van WKO Nederland BV met succes het examen Bodemenergie Bovengrond C afgelegd.


WKO Nederland behaald BRL 11000 certificering voor alle acht scopes!

26-11-2014

Als één van de eerste bedrijven is WKO Nederland gecertificeerd en erkend voor alle acht scopes binnen de BRL 11000. Wij zijn gecertificeerd voor ontwerp, detailengineering, realisatie en exploitatie van zowel open als gesloten bodemenergiesystemen.


WKO Nederland succesvol geaudit

07-11-2014

WKO Nederland is succesvol geaudit voor VCA*, NEN ISO 9001, BRL 2100 “mechanisch boren” en BRL 11000 “Ontwerp, realisatie, beheer, en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen. Afgelopen week vonden de kantooraudits en veldaudits plaats. De erkenning bij Bodem+ was reeds aangevraagd, en verwachten wij na ontvangst van de certificaten binnen enkele dagen te mogen ontvangen.


Examens Bodemenergie BRL11000

01-07-2014

Door medewerkers van WKO Nederland BV werden met succes de examens bodemenergie B, DG, DO en E afgelegd. Hiermee toont WKO Nederland aan dat zij beschikt over alle benodigde vakkennis voor de certificering BRL11000


Nieuwe website online

01-06-2014

Vandaag is de nieuwe website van WKO Nederland online gegaan. De website is geheel ontwikkeld door DJP Media Steenwijk.