Vragen? Bel vrijblijvend: +31 599 201775 of mail: info@wkonederland.nl

WKO Nederland is succesvol geaudit voor VCA*, NEN ISO 9001, BRL 2100 “mechanisch boren” en BRL 11000 “Ontwerp, realisatie, beheer, en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen. Afgelopen week vonden de kantooraudits en veldaudits plaats. De erkenning bij Bodem+ was reeds aangevraagd, en verwachten wij na ontvangst van de certificaten binnen enkele dagen te mogen ontvangen.