Vragen? Bel vrijblijvend: +31 599 201775 of mail: info@wkonederland.nl

Een sprinklerinstallatie is een stationaire, automatische brandblusinstallatie. De installatie detecteert, controleert en bestrijdt een beginnende brand. In de meeste gevallen dooft een sprinklerinstallatie het vuur nog voor de brandweer ter plaatse is. Een belangrijk onderdeel van de sprinklerinstallatie is de bluswatervoorziening. Het aanleggen van een waterkelder, watertank of watersilo behoort tot de mogelijkheden, maar is een dure oplossing die bovendien veel ruimte in beslag neemt. Het aanleggen van één of meerdere sprinklerbronnen is een aantrekkelijk alternatief.

Levering Sprinklerbronnen

sprinklerbron

Op basis van het UPD of kengetallen (VO), en locatie specifieke gegevens als bodemopbouw en beschikbare ruimte ontwerpen en berekenen wij het complete sprinkler bronpomp systeem. Tot de levering behoren de sprinklerbronnen, bronpompen, putbehuizingen

, leidingwerk, voedingskabels, stuurkabels, en appendages. Optioneel leveren wij een in eigen beheer ontworpen besturingssysteem, frequentiegeregeld, ster driehoek of DOL. Inclusief signalering, wekelijkse test, en doormelding. Waar nodig leveren wij tevens de elektrische verdeler.

Ook de combinatie met een energieopslag systeem (WKO) behoort tot de mogelijkheden waarbij de bronpompen in het opslagsysteem worden geplaatst. Hiermee kan aanzienlijk op de investeringskosten worden bespaart.

Fraste 400Tevens leveren wij sprinklerbronpomp systemen voor vuurwerkbunkers volgens Memorandum 60

Uiteraard bestaat er de mogelijkheid tot deellevering.

Het boren van een sprinklerbron dient middels de zuigboormethode te worden uitgevoerd, werken volgens de spoelboormethode is niet toegestaan. Wij beschikken over meerdere zuigboormachines om ook op de relatief kleinere locaties te kunnen werken.

Desgewenst verzorgen wij tevens het vergunningentraject.

Wanneer een sprinklerinstallatie

Over het algemeen zal een sprinklerinstallatie worden beoordeeld door de gemeente (op advies van de brandweer) en worden toegepast in het kader van gelijkwaardige invulling of prestatie eis uit het Bouwbesluit in de volgende situatie

  • Vergroting van brandcompartimenten.
  • Verlagen van de brandwerendheid op bezwijken van hoofddraagconstructies.
  • Verlengen loopafstanden.
  • Brandgevaarlijke panden als vuurwerkbunkers.